Aktuality archiv

Biomedicínské centrum a Chirurgická klinika, Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na seminář Computer modeling for research of liver perfusion, který se uskuteční 5. listopadu 2019 od 15:00 v Biomedicínském centru. Během semináře vystoupí se svými příspěvky také zahraniční hosté Alberto Paoluzzi z Univerzity v Římě a Antonio DiCarlo z CECAM-IT-SIMUL Node, Itálie. Svými prezentacemi je doplní Miroslav Jiřík z Lékařské fakulty v Plzni a Eduard Rohan ze Západočeské univerzity v Plzni. Více informací naleznete v příloze.

Tento seminář vznikl za podpory projektu „Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu“ (reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280) financovaného z EFRR.

 

amtmi

Číst dál... Aktualizováno

Vážení kolegové, s potěšením si Vás dovolujeme pozvat na představení a slavnostní zahájení projektu Chaperon, které se uskuteční dne 26. září 2019 od 10 hodin v Modré posluchárně v prostorách Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty v Plzni.

Číst dál... Aktualizováno

Přestože je transplantace ledviny nejlepší možností pro nemocné se selháním ledvin, je nutné předcházet řadě komplikací, které výsledky transplantace zhoršují. Nezbytná imunosupresivní léčba je příčinou zvýšeného rizika infekcí. Především virové infekce vedou k předčasnému selhání transplantované ledviny a k návratu do dialyzačního léčení. Odborníci z laboratoře Transplantace ledvin a náhrady funkce ledvin (pod vedením Doc. MUDr. Tomáše Reischiga, Ph.D. z I. interní kliniky) se dlouhodobě systematicky zabývají výzkumem prevence virových infekcí po transplantaci.

Číst dál... Aktualizováno

Rádi přivítáme studenty zajímající se o molekulární biologii, nádorovou genetiku a bioinformatiku. Studium je vhodné jak pro absolventy biologických, tak informatických pregraduálních oborů.

Bližší informace podá Pavel Dvorak, Ph.D., Ústav biologie, Alej Svobody 76, 323 00 Plzeň, tel. +420 377 593 263, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Číst dál... Aktualizováno

Biomedical Center of Faculty of Medicine in Pilsen in collaboration with University of West Bohemia invites you to INTERNATIONAL SEMINAR: The power of data analysis: from lab through analysis to databases 7. 10. 2019 from 3 p.m. Room no. 4.201 (Practice room I), Institute of Pathological Physiology, UNIMEC, 1st floor.

Číst dál... Aktualizováno

Součástí odborného programu Letní školy experimentální chirurgie (Summer school of experimental surgery), kterou pořádá naše fakulta již 6. rokem, jsou i přednášky zvaných odborníků ze zahraničních pracovišť přístupné široké odborné veřejnosti naší lékařské fakulty.

Číst dál... Aktualizováno

Součástí odborného programu Letní školy experimentální chirurgie (Summer school of experimental surgery), kterou pořádá naše fakulta již 6. rokem, jsou i přednášky zvaných odborníků ze zahraničních pracovišť přístupné široké odborné veřejnosti naší lékařské fakulty.

Číst dál... Aktualizováno

V červenci 2019 vědecký tým vedený dr. Pavlem Vodičkou (Laboratoř nádorové léčby a regenerace tkáně) publikoval původní článek: „Vztah telomerové délky k fenotypu nádoru a k prognóze pacientů s kolorektálním karcinomem“ v British Journal of Cancer (Nature Publishing Group, IF=5,925).

Číst dál... Aktualizováno
 • Kód projektu: LTC19015
 • Organizace řešitele: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni (Biomedicínské centrum)
 • Jméno řešitele: doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.
 • Doba řešení projektu: 1. 6. 2019 – 30. 9. 2022
 • Financováno MŠMT – Program výzkumu, vývoje a inovací na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-COST
Číst dál... Aktualizováno

Position available from: January 2020

Department: Biomedical Center, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University

Laboratory: Laboratory of Cancer Treatment and Tissue regeneration

Supervisor: Vaclav Liska, M.D., Ph.D., Associate Professor of Surgery

Číst dál... Aktualizováno

Unikátní výstavu s názvem Až na KOST!, která trvá od 4. 6. do 29. 9. 2019, připravili odborníci do Technického muzea v Brně (www.tmbrno.cz). Prostřednictvím téměř stovky exponátů výstava o stavbě, funkci a náhradách kostí představí strukturu a funkce kostí, jejich onemocnění a zejména náhrady kostí, které se používají při jejich poškození. Nejsou opomenuty ani technologické novinky v oblasti vývoje kostních náhrad. Autory expozice jsou vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd a z Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.

Číst dál... Aktualizováno

Rádi bychom Vás pozvali na hostující přednášky prof. Uty Dahmen z německé Fakultní nemocnice v Jeně a prof. Ajaya Goela z Baylor University v Dallasu. Přednášky se konají 10. července 2019 v rámci Letní školy experimentální chirurgie, nicméně jsou otevřeny široké veřejnosti.

Budeme se těšit na shledání v Modré posluchárně v UniMeCu!

Číst dál... Aktualizováno

Ve dnech 8. až 10. května 2019 proběhla v německém Warnemünde konference Interface Biology of Implants, která opakovaně umožňuje interdisciplinární setkání vědců zabývajících se vývojem biomateriálů.

Číst dál... Aktualizováno

Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, invites you to the seminar of the visiting professor of Charles University Dr. Václav Větvička, Ph.D., University of Louisville, Department of Pathology, Louisville, Kentucky, USA.

The seminar will focus on PhD study: Two different projects: different basis for academic writing.

Date: May 24th, 2019, 10:00–12:00

Venue: lecture hall, 1st floor, Procháskův pavilon, Karlovarská 48, Plzeň

Dr. Václav Větvička, Ph.D. He graduated from the Faculty of Natural Sciences of the Charles University and until 1991he worked at the Institute of Microbiology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Since 1991 he has worked at School of Medicine, Dept. of Pathology, University of Louisville, Louisville, KY, USA. He is an author of more than 200 scientific publications, 7 books and 8 international patents.

Číst dál... Aktualizováno
 • Laboratoř nádorové léčby a regenerace tkáně
 • Název projektu: Příprava nových tkání in vitro za využití decelularizovaného skeletu
 • Školitel: RNDr. Vladimíra Moulisová, PhD
 • Nástup: 01/10/2019 (s možností odložení do února 2020)
 • Popis projektu: Decelularizovaný orgánový skelet je velmi perspektivním biomateriálem pro tkáňové inženýrství, protože obsahuje pouze proteinové složky extracelulární matrix, které při zachované prostorové struktuře orgánu poskytují ideální prostředí pro znovuosídlení novými buňkami. Tyto buňky mohou ideálně pocházet z organismu budoucího příjemce orgánu nebo tkáně. Projekt je zaměřen na studium detailní struktury decelularizovaného skeletu prasečích jater. Zkoumány budou rovněž interakce mezi skeletem a buňkami při repopulačních experimentech s možností účastnit se in vivo studií. K výzkumu bude používána široká škála laboratorních technik od histochemie, immunofluorescence a konfokální mikroskopie přes kultivace buněčných a tkáňových kultur ke sledování genové exprese, proteomice a počítačové analýze. Práce bude zahrnovat také aktivní spolupráci se zahraničním partnerem.
 • Koho hledáme: Uchazeč by měl mít ukončené vzdělání magisterského stupně (Mgr, Ing, MUDr…), případně být blízko jeho úspěšného ukončení, a to ideálně v oboru tkáňového inženýrství, molekulární nebo buněčné biologie či v jiném blízkém oboru. Vzhledem k mezinárodní spolupráci je velmi vítaná dobrá znalost angličtiny. Nabízíme vstřícný kolektiv, moderně vybavené pracoviště, nadstandartní stipendium v rámci Univerzity Karlovy a aktivní účast při řešení grantových projektů.
 • Info k tématu: G. Mazza, W. Al-Akkad, K. Rombouts, M. Pinzani, Liver Tissue Engineering: From Implantable Tissue to Whole Organ Engineering, Hepatol. Commun. 2(2) (2018) 131-141.
 • Poznámka: Projekt bude oficiálně vypsán v červenci tohoto roku.
 • Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Chcete-li se dozvědět víc, neváhejte a ozvěte se
Číst dál... Aktualizováno

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet