Aktuality

Prestižní časopis British Journal of Pharmacology (IF = 7,73; 97. percentil ve farmakologii)nedávno publikoval přehledový článek PhD studentů A. Spálenkové, P. Holého a doc. Součka z Laboratoře farmakogenomiky, zabývající se rolemi oxysterolů v léčbě nádorových onemocnění.

Číst dál... Aktualizováno

Tým Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni se podílí na výzkumu konsorcia GECCO (The Genetics and Epidemiology of Colorectal Cancer Consortium).

Číst dál... Aktualizováno

Recently, we published a review article entitled “A Double Edged Sword role of Interleukin-22 in Wound Healing and Tissue Regeneration” in prestigious journal ‘Frontiers in Immunology’. Frontiers in Immunology is the official Journal of the International Union of Immunological Societies (IUIS). It is a leading journal in its field, publishing rigorously peer-reviewed research across basic, translational and clinical immunology.

Číst dál... Aktualizováno

Laboratory of Reproductive Medicine of Biomedical Center, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, announces the selection procedure for filling a full-time job Post-Doc Researcher in the Laboratory of Reproductive Medicine of the Biomedical Center. Beginning: September – December 2020.

Číst dál... Aktualizováno

Výroční zpráva Biomedicínského centra 2019 je k dispozici v příloze a v sekci Pro tisk / Základní informace.

Číst dál... Aktualizováno

I letos se konal 26. ročník udílení prestižních cen Francouzského velvyslanectví v České Republice mladým vědcům v postgraduálních studijních programech. Kategorií je dle odbornosti účastníků celkem sedm. V kategorii lékařství je udílena cena Alberta Schweitzera, tou byli oceněni hned dva postgraduální studenti z Chirurgické kliniky naší lékařské fakulty, a to 3. místem MUDr. Jáchym Rosendorf za práci „Experimental use of nanofibrous materials for prevention of intestinal anastomotic leakage“ a 2. místem MUDr. Richard Pálek za příspěvek „Perfusion decellularization of whole liver - first step in new organ development“. Oba jsou žáky Doc. MUDr. Václava Lišky, PhD, který je sám laureátem ceny z roku 2000. Na svém výzkumu pracovali studenti pod jeho vedením v rámci Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkání Biomedicínského Centra. Slavností předávání cen proběhlo 2. července v prostorách Francouzského Institutu v Praze za přítomnosti velvyslance Rolanda Galharagua. Úvodní proslov každoročně náleží laureátovi Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehnovi, který se však letos mohl účastnit kvůli epidemiologické situaci pouze elektronicky. S první a druhou cenou je kromě finanční odměny spojena také stáž na výzkumném pracovišti ve Francii za podpory firmy Pierre-Fabre Medicament jako sponzora. Výhercům gratulujeme.

MUDr. Jan Brůha, Ph.D.

Číst dál... Aktualizováno

Nabídka stáží v chirurgii velkých zvířat

v Biomedicínském centru LF UK Plzeň

Hledáme studenty veterinární medicíny ke spolupráci na
chirurgických experimentech na velkých experimentálních
zvířatech v Biomedicínském centru Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy

Náplň stáží:
• Anestézie
• Perioperační intenzivní péče
• Chirurgie

Možnost postgraduálního studia po ukončení magisterského studia

Kontakt:

doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MVDr. Lenka Červenková | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Laboratoř nádorové léčby a regenerace tkáně
Biomedicínské centrum
Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

Info o pracovišti:

www.biomedic-plzen.cz/251-laborator-nadorove-lecby-a-regenerace-tkane
www.liskalab.eu
www.sses.eu

Číst dál... Aktualizováno

Časopis Journal of Tissue Engineering (Q2, IF = 4.1) zveřejnil minulý týden naše nedávné výsledky výzkumu decelularizovaných prasečích jater jako unikátního materiálu pro in vitro inženýrství jaterních tkání, na němž se podíleli členové Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně Biomediínského centra.

Číst dál... Aktualizováno

For a European Union-funded project on translational cancer research, headed by Professor Kari Hemminki, several postdoctoral positions with different areas of expertize are currently sought to work in Biomedical Center, Faculty of Medicine, Charles University in Pilsen, Czech Republic.

 

The focus will be initially on colorectal cancer. The aims are to assess genetic and cellular changes taking place in the progression of colorectal cancer from precursor tumors (adenomas) to single or multiple colorectal cancers and lastly to metastases. The results will help to understand the role of genetic and cellular events at different phases of tumor development with possible clues about therapeutic targets. While the evidence shows that majority of colorectal carcinomas evolve from adenomatous polyps it is also believed that most neoplastic adenomas may not evolve to cancer. Immune system plays a key role in trying to suppress malignant transformation. Under the pressure of immune surveillance, surviving tumor cells tend to selectively accumulate traits that help them evade immune destruction.

Číst dál... Aktualizováno

Naše práce „Biochemicky selektivní interakce hydrogenovaných a oxidovaných ultra-malých nanodiamantů s proteiny a buňkami“ byla nedávno publikována v časopisu Carbon [Machova et al., Carbon 162 (2020) 650-661, doi:10.1016/j.carbon.2020.02.061] a vybrána pro titulní stránku časopisu (pdf).

Číst dál... Aktualizováno

Nová studie Biomedicínského centra, publikovaná v Scientific Reports, vrhá nové světlo na příčiny duševních problémů u spinocerebelární ataxie 1, neurodegenerativního onemocnění mozečku.

Číst dál... Aktualizováno

Dovolujeme si Vám představit dvě významné práce, jejichž spoluautory jsou naši kolegové Pavel Vodička, Ludmila Vodičková a Veronika Vymetálková z týmu Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně. Z výzkumů, na nichž spolupracují, nyní vyšly dvě publikace otištěné v prestižním časopise Gastroenterology s IF 19.809.

Číst dál... Aktualizováno

Biomedical Center, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, is seeking students for the following Ph.D. study topics in the doctoral study programme of Experimental Surgery:

Číst dál... Aktualizováno

Mgr. Kamila Koucká, doktorandka studijního oboru Experimentální chirurgie, pracující v Laboratoři farmakogenomiky Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy získala cenu za nejlepší poster na konferenci PragueONCO konané v Praze 29 - 31. ledna 2020.

Číst dál... Aktualizováno

V úterý 18. 2. 2020 proběhl Workshop výpočetně asistované chirurgie. Celé akce se zúčastnilo bezmála 40 účastníků z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a Západočeské univerzity v Plzni, kterým byla představena práce na experimentálním CT přístroji.

Číst dál... Aktualizováno

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet