Aktuality

V rámci projektu Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkání byl spolu s výzkumným týmem z ETH Zürich pod vedením prof. Inge Hermann publikován článek Modular stimuli-responsive hydrogel sealants for early gastrointestinal leak detection and containment v žurnálu Nature Communications (IF 14.92, Q1).

Číst dál... Aktualizováno

Ve čtvrtek 1.12.2022 odpoledne se v Biomedicínském centru setkalo 43 vědeckých pracovníků  z laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně, laboratoře farmakogenomiky, laboratoře translační genomiky nádorových onemocnění a laboratoře kvantitativní histologie, aby si vyslechli 6 odborných příspěvků v rámci řešení projektu UNCE/MED/006: Centrum klinické a experimentální jaterní chirurgie. Následně proběhla podnětná mezioborová odborná diskuze a zasedání koordinačních pracovních skupin projektu – vyhodnocení dosavadního průběhu, plán další činnosti na rok 2023. Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout zde

Číst dál... Aktualizováno

Členky Laboratoře Farmakogenomiky (K. Šeborová, A. Spálenková a R. Václavíková) na podzim tohoto roku navštívily spolupracující laboratoř prof. Ojimi z Institute of Chemical Biology and Drug Discovery (Stony Brook University).

Číst dál... Aktualizováno

Pracovníci z Laboratoře farmakogenomiky právě publikovali experimentální článek v časopise Life Science Alliance (Q1 v oboru Biologie). Jedná se o dosud nejpodrobnější popis rozdílů v genetickém profilu pacientek s epitheliálním ovariálním karcinomem, rozdělených podle citlivosti vůči adjuvantní onkologické léčbě.

Číst dál... Aktualizováno

V rámci mezinárodní spolupráce projektů Chaperon a Inter-COST se ve dnech 12. až 15. září 2022 uskutečnilo v Plzni pracovní setkání zástupců spolupracujících výzkumných skupin. Dne 13. 9. 2022 proběhla v modré posluchárně UniMeC velice zajímavá přednáška s názvem "Dva aspekty vývoje kolorektálního karcinomu: geneticky podmíněný BMI v různých fázích života a dysfunkce střevní bariéry", kterou přednášel vážený host setkání pan doktor David Hughes.

Číst dál... Aktualizováno

Článek autorského týmu Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně s názvem "5-fluorouracil and other fluoropyrimidines in colorectal cancer: Past, present and futurepublikovaný v prestižním časopise Pharmacology and Therapeutics (IF 13,4), je druhým nejcitovanějším článkem tohoto vysoce hodnoceného časopisu. Za dobu dvou let od jeho zveřejnění byl citován celkem 180x.

Autoři byli koncem minulého roku oceněni Cenou Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Zmíněná publikace předkládá všechny dosud známé molekulární mechanismy chemorezistence u pacientů s rakovinou tlustého střeva a konečníku. Zaměřuje se také na různá proléčiva 5-fluorouracilu, vyvinutá za účelem zvýšení množství cirkulujícího 5-FU a omezení jeho toxicity. Článek mimo jiné navrhuje budoucí směry personalizované terapie kolorektálního karcinomu podle nejnovějších publikovaných výsledků.

Číst dál... Aktualizováno

Doktorandka MVDr. Martina Grajciarová z Ústavu histologie a embryologie a z Laboratoře kvantitativní histologie Biomedicínského centra získala 11. 9. 2022 na sjezdu České anatomické společnosti mimořádné ocenění v kategorii Ceny České anatomické společnosti za nejlepší původní vědeckou publikaci mladých vědeckých pracovníků do 35 let.

Číst dál... Aktualizováno

Rádi bychom Vás pozvali na hostující přednášky těchto přednášejících Dr. M.M.A. Monique Verstegen, Ph.D. z Erasmus MC, Rotterdam, Netherlands, Ing. Petra Hoška, Ph.D. z LF UK, prof. Kariho Hemminkiho, který zastává na LF UK pozici ERA Chair, prof. Dr. med. Uty Dahmen z německé Fakultní nemocnice v Jeně, prof. Dr. med. Pierra-Alaina Claviena z Universitätsspital Zürich, prof. Dr. Inge Herrmann z Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zürich a Dr. Alexandra H. C. Anthise z Department of Mechanical and Process Engineering, Nanoparticle Systems Engineering Laboratory, ETH Zurich.

Číst dál... Aktualizováno

Mgr. Petr Holý, doktorand pracující v Laboratoři farmakogenomiky Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy, získal první cenu za poster v postgraduální kategorii na Studentské vědecké konferenci 3. lékařské fakulty UK konané v Praze 24. května 2022.

Číst dál... Aktualizováno

Time and place: 28th June, 2022, 1:30 p.m., Seminar Room, Biomedical Center, Faculty of Medicine in Pilsen, the Charles University

Číst dál... Aktualizováno

Dear Chaperon subscribers,

we have new information for you from the Chaperon project!

Číst dál... Aktualizováno

The Chaperon project and STRATAGEM COST Action invite you to a lecture on 22nd February 2022, at 1:30 – 2:45 p.m. (Blue Lecture Hall, UniMeC, Faculty of Medicine in Pilsen, alej Svobody 76, Plzeň).

Číst dál... Aktualizováno

Laboratoř nádorové biologie a imunoterapie Vás zve 2.9.2020 na přednáškovou část letní školy Summer School of Single Cell Analysis.

Tématem přednášek je využití single cell analýzy v současném výzkumu. Přednášet budou experti z různých oblastí a koutů Evropy.

Další informace o letní škole a lektorech naleznete zde

Mgr. Monika Holubová, Ph.D.

Číst dál... Aktualizováno

Dovolujeme si Vám představit dvě významné práce, jejichž spoluautory jsou naši kolegové Pavel Vodička, Ludmila Vodičková a Veronika Vymetálková z týmu Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně. Z výzkumů, na nichž spolupracují, nyní vyšly dvě publikace otištěné v prestižním časopise Gastroenterology s IF 19.809.

Číst dál... Aktualizováno

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet