Aktuality

Ve dnech 12.–15. 11. 2018 se v prostorách Biomedicínského centra konal již třetí ročník kurzu chirurgického šití pořádaný Chirurgickou klinikou pod záštitou doc. MUDr. Václava Lišky, Ph.D. V průběhu 4 dnů se kurzu zúčastnilo celkem 107 studentů naší fakulty. Pod dohledem lektorů, kterými byli jednak lékaři z Chirurgické kliniky a jednak několik pregraduálních studentů, si účastnící vyzkoušeli základy práce s chirurgickým instrumentáriem, suturu kůže a techniku uzlení. Účastníci byli dále seznámeni s jednotlivými typy šicího materiálu a chirurgických jehel. Cílem kurzu je poskytnout studentům možnost tréninku praktických dovedností, na které není dostatek prostoru v harmonogramu běžné výuky. Kurz je pořádán každoročně v zimním semestru jako volitelný předmět, zapisovat se mohou studenti od 2. do 5. ročníku.

MUDr. Richard Pálek, Chirurgická klinika

Fotogalerie (Ing. Petr Hošek, Ph.D.)

Číst dál... Aktualizováno

Dne 10. 11. 2018 proběhlo v Biomedicínském centru Lékařské fakulty UK pracovní setkání řešitelů projektu UNCE/MED/006: Centrum klinické a experimentální jaterní chirurgie.

Číst dál... Aktualizováno

Laboratoř buněčné regenerativní medicíny srdečně zve na Přednáškové odpoledne v úterý 18. 12. 2018 od 13:00 v seminární místnosti Biomedicínského centra.

Číst dál... Aktualizováno

V týdnu od 29. října 2018 hostil tým Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně pod vedením doc. Lišky zahraniční návštěvu z Německa.

Číst dál... Aktualizováno

V sobotu 10. 11. 2018 od 10:00 proběhne v Boimedicínském centru pracovní setkání projektu UNCE/MED/006: Centrum klinické a experimentální jaterní chirurgie.

Číst dál... Aktualizováno

Čtvrtá výroční konference Biomedicínského centra se uskuteční ve čtvrtek 7. února 2019 od 8:30 do 17:00 v Modré posluchárně UniMeC.

Číst dál... Aktualizováno
Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for filling a job: Head of Laboratory of Tumor Biology in the Biomedical Center, starting January 2019
Číst dál... Aktualizováno

Čtyři pracovníci LF UK v Plzni z nichž tři pracují v Biomedicínském centru se 5.–9. září 2018 zúčastnili závěrečné mezinárodní konference (Multiplier Event) a koordinační schůzky řešitelů (5th Transnational Meeting) projektu Erasmus+ MedTrain3DModsim zaměřeného na podporu pregraduální a postgraduální výuky pomocí 3D modelů anatomických struktur realizovaných formou 3D tisku, virtuální reality a augmented reality.

Číst dál... Aktualizováno

Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, invites you to the seminar of the visiting professor of Charles University Dr. Václav Větvička, Ph.D. University of Louisville, Department of Pathology Louisville, Kentucky, USA.

Date: September 24th, 2018, 10:00–11:30. Venue: Biomedical center, Alej Svobody 76, Plzeň; seminar room, 1st floor

Číst dál... Aktualizováno

Na 3. ročníku soutěže o Ocenění publikace v časopise s nejvyšším IF za rok 2017 vyhlášené Purkyňovým nadačním fondem získala vedoucí Laboratoře buněčné regenerativní medicíny Biomedicínského centra Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D. a Ing. Anna Stunová třetí místo v teoretických oborech za práci Stunova A, Vistejnova L. Dermal fibroblasts – A heterogeneous population with regulatory function in wound healing.

Číst dál... Aktualizováno

Biomedicínské Centrum Lékařské Fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni, Urogynekologickou společností České republiky a mezinárodní odbornou skupinou PEERS a společnostmi Johnson & Johnson a RADIX CZ Vás srdečně zvou na odborný praktický workshop s mezinárodní účastí pořádaný dne 24.-25. května 2019 od 8:30 v prostorách Biomedicínského centra a Gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské Fakulty a Fakultní nemocnice v Plzni, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň.

Číst dál... Aktualizováno

Ve dnech 25. až 27. května 2018 proběhlo v příjemném prostředí skautské chaty na Javorné odborné setkání Přínos farmakogenomiky v diagnostice a léčbě generalizovaného kolorektálního karcinomu IX.

Číst dál... Aktualizováno

Výbor české chirurgické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně udělil dne 19. dubna 2018 doc. MUDr. Václavu Liškovi, Ph.D. Maydlovu cenu za rok 2016 za vědeckou publikaci Experimental Surgery vydanou v nakladatelství Nava v roce 2016.

Číst dál... Aktualizováno

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Post-dok výzkumný pracovník – Laboratoř reprodukční medicíny Biomedicínského centra – s nástupem – září 2018 (pracovní doba 40 hod. týdně).

Číst dál... Aktualizováno

V pátek 6. 4. 2018 ve 14:30 se uskutečnila v Modré posluchárně UniMeC Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni přednáška prof. Vessely N. Kristensen pod názvem: Integrated Omics Analysis of Breast Cancer. Po přednášce prof. Kristensen převzala jmenování hostující profesorkou Karlovy Univerzity.

Číst dál... Aktualizováno

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet