Postřehy z 6. Mezinárodního symposia Interface Biology of Implants (IBI) 2019 ve Warnemünde

Ve dnech 8. až 10. května 2019 proběhla v německém Warnemünde konference Interface Biology of Implants, která opakovaně umožňuje interdisciplinární setkání vědců zabývajících se vývojem biomateriálů.

Tuto konferenci pořádala již pošesté Univerzita v Rostocku pod vedením prof. Joachima Rychleho, a přestože se jedná o konferenci spíše komorního typu (pouze jeden přednáškový sál s ne více než 200 účastníky), podařilo se organizátorům pozvat celou řadu přednášejících, kteří jsou světovými špičkami ve svém oboru. Prof. Andres Garcia, ředitel Institutu pro Bioengineering and Bioscience na GeorgiaTech Univerzitě v Atlantě se během své plenární přednášky podělil o výsledky ze studia využití lysostaphinu při vývoji biomateriálů schopných eliminovat bakteriální infekce. Prof. Alexander Bershadsky z Weizmannova vědeckého institutu v Rehovotu a zakladatel Institutu mechanobiologie v Singapuru mluvil o mechanické regulaci buněčné adheze prostřednictvím mikrotubulů. Prof. Stephen Badylak, ředitel McGowanova institutu regenerativní medicíny na Univerzitě v Pittsburghu přiblížil imunitní reakce organismu na biomateriály a zdůraznil význam extracelulární matrix a jejích komponent (např. nanováčků) při klinickém využití biomateriálů. Matt Dalby, profesor buněčného inženýrství na Univerzitě v Glasgow a člen Královské společnosti v Edinburghu osvětlil vliv specifických nanostruktur a nanovibrací na selektivní diferenciaci kmenových buněk, které jsou díky těmto stimulacím schopny vytvářet např. kostní tkáň. James Kirkpatrick, emeritní profesor patologie na Univerzitě v Mohuči a zároveň profesor na Goetheho Univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem vyzdvihl složitost interakce implantátu a lidského organismu, a na příkladu buněčných ko-kultur poukázal na nutnost vývoje nových modelových systémů pro testování těchto dějů. Kromě výše zmíněných vědců se setkání účastnila řada dalších výzkumníků a studentů z celého světa od Los Angeles po Hanoj. Biomedicínské centrum bylo na konferenci reprezentováno dr. Moulisovou z Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně, která plakátovou formou sdílela výsledky týmu doc. Lišky z probíhajícího studia decelularizovaných tkáňových skeletů.

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet