Naše výzkumné zaměření

LiskaBiomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni je zaměřeno na výzkum a vývoj v oblasti nahrazování a regenerace orgánů.

Výzkumné cíle


– Vývoj klinicky relevantních biomodelů umožňujících spolehlivou translaci experimentálních poznatků na klinickou úroveň.
– Opatření ke zvýšení úspěšnosti a rozšíření možností transplantace ledvin. Studium mechanismů účinku virové infekce na rejekci a dysfunkci štěpu. Prevence virových infekcí. Transplantace ledviny od dárců s nebijícím srdcem, prevence ischemicko-reperfuzního poškození.
– Optimalizace dialyzační léčby ledvinného selhání. Minimalizace antikoagulační terapie. Optimalizace biokompatibility dialyzátorů a roztoků.
– Objasnění mechanismů multiorgánové dysfunkce při sepsi. Vývoj nových léčebných konceptů: identifikace molekulárních cílů, klíčových organel a orgánů pro terapeutický zásah.
– Objasnění úlohy kardiovaskulárního systému v etiopatogenezi různých onemocnění (renální selhání, sepse). Příspěvek arteriální hypertenze a aterosklerózy. Určení rizika vzniku arytmií.
– Identifikace biomarkerů orgánových poškození, zejména časných, reverzibilních stádií. Spolupráce s výrobci diagnostických souprav.
– Vývoj a zdokonalení metod pro optimální izolaci, kultivaci, purifikaci a aplikaci kmenových buněk, embryonálních i adultních. Spolupráce se společnostmi vyvíjejícími komerční aplikace kmenových buněk např. v oblasti implantibilních zdravotnických prostředků.
– Využití kmenových buněk pro regeneraci cílových orgánů (játra, srdce, CNS). Optimalizace metodických aspektů.
– Zdokonalení techniky in vitro fertilizace. Výzkum mechanismů regulujících vývoj gamet, časnou embryogenezi a implantaci embrya. Spolupráce s centry prenatální diagnostiky a asistované reprodukce.

Tyto cíle jsou realizovány v rámci dvou výzkumných programů: Náhrada a podpora funkce životně důležitých orgánů (1.) a Regenerace a reparace životně důležitých orgánů (2.). Bližsí podrobnosti o výzkumných programech se dočtete zde.

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet