Základní informace

Biomedicínské centrum je projektem Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Plzni.

Cíl

Vybudování kvalitního a svým zaměřením zcela ojedinělého regionálního centra výzkumu a vývoje v oblasti biomedicínského výzkumu, konkrétně v nahrazování a regeneraci orgánů.

Personál

Výhled na rok 2015: 95 výzkumných pracovníků, další podpůrný laboratorní, technický a administrativní personál.

Rozloha

4125 m² užitné plochy laboratoří, pracoven a dalších prostor umístěných ve dvou budovách.

Vědecký ředitel projektu

Prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.

Začlenění do Univerzity Karlovy

Biomedicínské centrum bude fungovat jako jeden z ústavů Lékařské fakulty UK v Plzni. Díky tomu bude mít úzkou vazbu na další ústavy fakulty a na Fakultní nemocnici Plzeň – hlavní aplikační pracoviště fakulty.

Laboratoře a vybavení

Laboratoř buněčných a tkáňových kultur
Molekulárně-biologická laboratoř
Proteomická laboratoř
Biochemická laboratoř
Operační sály pro vývoj biomodelů

 

Finančně podpořeno projektem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 „Regionální VaV centra“. Realizace projektu: 1. 4. 2012 – 30. 6. 2015.

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet