Aktuality

Dear Chaperon subscribers,

we have new information for you from the Chaperon project!

Číst dál... Aktualizováno

Time and place: 22nd of March, 2023, 3:00 p.m., Seminar Room, Biomedical Center, Faculty of Medicine in Pilsen, the Charles University

The event is geared towards PhD students as an opportunity to practice their scientific presentation skills in an informal setting, however anybody who wishes to join should feel welcome - with even less formal socializing after the event being anticipated.

You can register here.

Číst dál... Aktualizováno

Magazín vysokých škol Universitas přináší rozhovor dvou vědkyň - Moniky Holubové (Laboratoř nádorové biologie a imunoterapie Biomedicínského centra LF UK v Plzni) a Lucie Houdové (Výzkumné centrum NTIS FAV Západočeské univerzity v Plzni) o metodě single cell analýzy, která se stala hlavním tématem letní školy s názvem Summer School of Single Cell. První ročník se odehrál v roce 2020, druhý v roce 2022 a další se chystá opět v dvouletém intervalu, tedy na léto 2024.

V článku se dočtete, jak letní škola vznikla, co je jejím cílem a v čem je vlastně analýza jednotlivých buněk přelomová.

Článek naleznete zde.

 MG 7368 2-1190x595-4185625594

Číst dál... Aktualizováno

U příležitosti oslav Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě, který připadá na 11. února, se naše univerzita rozhodla věnovat článek vybraným zahraničním ženám, které na naší univerzitě provádějí výzkum. Článek pojednává o důvodech, proč se rozhodly věnovat výzkumu obecně a proč právě na naší univerzitě. Článek naleznete zde.

Další součástí těchto oslav je akce, která se bude konat 8. března v Praze. Večer bude zahájen promítáním dokumentárního filmu "Picture a Scientist", po kterém bude následovat panelová diskuse zúčastněných zahraničních vědkyň o jejich zkušenostech s prací na Univerzitě Karlově. Mezi vybranými zahraničními ženami budou i dvě doktorandky, které se věnují vědě v Biomedicínském centru a získaly dva prestižní granty v rámci programu START naší univerzity. Na konferenci vystoupí ing. Maria Stefania Massaro z Laboratoře léčby rakoviny a regenerace tkání a Annu Kala, M.Sc. z Laboratoře experimentální neurofyziologie získaly každá v roce 2021 finanční prostředky ve výši 2,3 milionu korun, aby mohly vést tým dalších doktorandů. Ing Massaro pracuje v oboru Experimentální chirurgie se zaměřením na decelularizaci prasečích tkání a in vitro repopulaci buňkami v bioreaktorech. Dr. Kala pracuje v oboru Experimentální neurofyziologie a studuje mechanismy podílející se na paměti v době spánku a vliv sepse. Více informací o této akci naleznete zde.

 

Číst dál... Aktualizováno

Dear Chaperon subscribers,

we have a new year and new information for you from the Chaperon project!

Číst dál... Aktualizováno

Biomedical Center, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, is seeking students for the following Ph.D. study topics in the doctoral study programme of Experimental Surgery:

Číst dál... Aktualizováno

Když vám dojde toner, zaneste ho prosím ke mně a označte svým jménem, ať vím, komu mám objednat další. Tonery se objednávají cca kvartálně, proto mějte vždy alespoň jeden záložní.

When you run out of toner, please bring it to me and mark it with your name so I know who to order more from. Toners are ordered about quarterly, so always have at least one back-up.

Kamil C. Suchánek

Příp. použijte formulář níže pro nahlášení požadavku na objednávku toneru či jiného spotřebního zboží do kopírek.

Alternatively, use the form below to submit a request for toner or other copier supplies.

 

Číst dál... Aktualizováno

Pracovníkům Laboratoře farmakogenomiky BC a Ústavu biologie LFP vychází na začátku nového roku bioinformatický článek v časopise Frontiers in Genetics (Q1 v kategorii Genetics & Heredity). Práce pojatá jako pilotní studie blíže charakterizuje umístění nejdelšího intronu v rámci sekvence lidských protein-kódujících genů. Je zpřesněna dosud známá obecná informace, že nejdelším intronem bývá u eukaryotních organismů první intron, případně některý z intronů na začátku genu. Dle naší práce je takových genů v lidském genomu přibližně 60 %. Práce se dále věnuje právě genům, u kterých je nejdelší intron lokalizován až ve druhé či třetí třetině genu. Pomocí gene set enrichment analýzy se podařilo prokázat, že u některých genů existuje významný vztah mezi umístěním nejdelšího intronu a jejich biologickou funkcí. Z genů významných pro studium karcinogeneze patří mezi takové geny např. geny pro DNA repair. Práce naznačuje i možný vliv pozice nejdelšího intronu na tkáňově specifickou hladinu genové exprese. Tomuto nově formulovanému tématu se laboratoř bude dále věnovat a hledat i jeho konkrétnější napojení na další témata klinického výzkumu probíhajícího v laboratoři se směřováním k precisní onkologii.

Článek je volně k dispozici dalším výzkumníkům na adrese: Frontiers | The position of the longest intron is related to biological functions in some human genes (frontiersin.org)

Číst dál... Aktualizováno

V rámci projektu Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkání byl spolu s výzkumným týmem z ETH Zürich pod vedením prof. Inge Hermann publikován článek Modular stimuli-responsive hydrogel sealants for early gastrointestinal leak detection and containment v žurnálu Nature Communications (IF 14.92, Q1).

Číst dál... Aktualizováno

Ve čtvrtek 1.12.2022 odpoledne se v Biomedicínském centru setkalo 43 vědeckých pracovníků  z laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně, laboratoře farmakogenomiky, laboratoře translační genomiky nádorových onemocnění a laboratoře kvantitativní histologie, aby si vyslechli 6 odborných příspěvků v rámci řešení projektu UNCE/MED/006: Centrum klinické a experimentální jaterní chirurgie. Následně proběhla podnětná mezioborová odborná diskuze a zasedání koordinačních pracovních skupin projektu – vyhodnocení dosavadního průběhu, plán další činnosti na rok 2023. Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout zde

Číst dál... Aktualizováno

Členky Laboratoře Farmakogenomiky (K. Šeborová, A. Spálenková a R. Václavíková) na podzim tohoto roku navštívily spolupracující laboratoř prof. Ojimi z Institute of Chemical Biology and Drug Discovery (Stony Brook University).

Číst dál... Aktualizováno

Pracovníci z Laboratoře farmakogenomiky právě publikovali experimentální článek v časopise Life Science Alliance (Q1 v oboru Biologie). Jedná se o dosud nejpodrobnější popis rozdílů v genetickém profilu pacientek s epitheliálním ovariálním karcinomem, rozdělených podle citlivosti vůči adjuvantní onkologické léčbě.

Číst dál... Aktualizováno

V rámci mezinárodní spolupráce projektů Chaperon a Inter-COST se ve dnech 12. až 15. září 2022 uskutečnilo v Plzni pracovní setkání zástupců spolupracujících výzkumných skupin. Dne 13. 9. 2022 proběhla v modré posluchárně UniMeC velice zajímavá přednáška s názvem "Dva aspekty vývoje kolorektálního karcinomu: geneticky podmíněný BMI v různých fázích života a dysfunkce střevní bariéry", kterou přednášel vážený host setkání pan doktor David Hughes.

Číst dál... Aktualizováno

Článek autorského týmu Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně s názvem "5-fluorouracil and other fluoropyrimidines in colorectal cancer: Past, present and futurepublikovaný v prestižním časopise Pharmacology and Therapeutics (IF 13,4), je druhým nejcitovanějším článkem tohoto vysoce hodnoceného časopisu. Za dobu dvou let od jeho zveřejnění byl citován celkem 180x.

Autoři byli koncem minulého roku oceněni Cenou Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Zmíněná publikace předkládá všechny dosud známé molekulární mechanismy chemorezistence u pacientů s rakovinou tlustého střeva a konečníku. Zaměřuje se také na různá proléčiva 5-fluorouracilu, vyvinutá za účelem zvýšení množství cirkulujícího 5-FU a omezení jeho toxicity. Článek mimo jiné navrhuje budoucí směry personalizované terapie kolorektálního karcinomu podle nejnovějších publikovaných výsledků.

Číst dál... Aktualizováno

Doktorandka MVDr. Martina Grajciarová z Ústavu histologie a embryologie a z Laboratoře kvantitativní histologie Biomedicínského centra získala 11. 9. 2022 na sjezdu České anatomické společnosti mimořádné ocenění v kategorii Ceny České anatomické společnosti za nejlepší původní vědeckou publikaci mladých vědeckých pracovníků do 35 let.

Číst dál... Aktualizováno

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet