Nejnovější poznatky z výzkumu rakoviny pod gotickou střechou: mezinárodní konference přivedla vědce na Novoměstskou radnici

O nejnovějších poznatcích výzkumu rakoviny tlustého střeva a slinivky břišní diskutovali špičkoví vědci na mezinárodní konferenci „Current Understanding of Colorectal and Pancreatic Cancers (CUCAP)" ve dnech 29. a 30. května 2023. Úspěšnou akci pořádala Lékařská fakulta UK v Plzni ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny Akademie věd ČR.

Významné aspekty výzkumu rakoviny tlustého střeva a slinivky břišní byly představeny prostřednictvím přednášek renomovaných přednášejících z mnoha zemí. Témata zahrnovala epidemiologii, genetiku, epigenetiku, mikrobiom a léčbu těchto závažných onemocnění. Konference poskytla platformu také pro mladé výzkumníky, kteří měli možnost prezentovat své výsledky formou posterů a diskutovat o svém výzkumu.

Rakovina tlustého střeva, slinivky břišní a konečníku patří ke kritickým problémům v regionu Západních Čech. To je jeden z důvodů, proč se výzkum v Biomedicínském centru zaměřuje právě na tyto typy nádorů. Dostupnost rozsáhlého souboru vzorků a pacientů s kolorektálním karcinomem v Plzni je velkou výhodou pro provádění studií v této oblasti.

Hlavními organizátory konference byli profesor Kari Hemminki, vedoucí projektu ERA Chair "Chaperon" na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy, a dr. Pavel Vodička, vedoucí Oddělení molekulární biologie nádorů Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Profesor Hemminki je uznávaným odborníkem v oblasti epidemiologie a genetiky nádorových onemocnění. Před svým angažmá coby „ERA chair“ na LFP vedl výzkumnou skupinu v Německém centru pro výzkum rakoviny v Heidelbergu. Nyní díky grantu projektu Chaperon založil a vede Laboratoř translační genomiky v Biomedicínském centru Lékařské fakulty v Plzni. Dr. Vodička je jedním z řešitelů projektu Chaperon a pracovníkem Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkání v našem Biomedicínském centrum, zároveň vede Oddělení molekulární biologie nádorů v Ústavu experimentální medicíny AV ČR. V molekulární epidemiologii nádorových onemocnění je dr. Vodička dlouhá léta uznávaným odborníkem u nás i v zahraničí.

Konferenci otevírala rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králíčková a během slavnostního zahájení předala dr. Pavlu Vodičkovi stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj lékařských věd. Dalšími hosty, kteří spolu s rektorkou konferenci zahajovali, byli děkan Lékařské fakulty UK v Plzni prof. Jindřich Fínek, a předseda Rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR Ing. Jan Topinka.

Konference byla v rámci ČR unikátním shromážděním, na němž se sešly skutečné světové „top“ osobnosti v oboru – celkem téměř stovka účastníků ze tří kontinentů. Mezi jinými se zúčastnili:

Ulrike Peters z Divize epidemiologie, Fred Hutchinson Cancer Research Center, USA, vedoucí osobnost v oblasti výzkumu molekulární epidemiologie a biologie nádorů tlustého střeva a konečníku. Vede mezinárodní konsorcium GECCO, kde jsou soustředěni vědci z celého světa (USA, Kanada, Evropa, Asie, Austrálie). 

Federico Canzian z Oddělení genetiky a epidemiologie Německého centra pro výzkum rakoviny (DKFZ) v Heidelbergu, dlouholetý vedoucí evropského konsorcia PANDORA a od r. 2022 vedoucí projektu COST sdružujících vědce, kteří zkoumají nádor slinivky břišní. 

Sergi Castellví-Bel z Oddělení Gastroenterologie, Hospital Clínic, University of Barcelona, Barcelona. Hlavní řešitel dvou po sobě jdoucích evropských projektů COST, které se do detailu zabývaly genetikou kolorektálního nádoru.

Richarda de Voer z Oddělení lidské genetiky, Radboud University Medical Centre, Nijmegen, Nizozemsko, výrazná osobnost v molekulární genetice solidních nádorů.

Alessio Naccarati z Italského ústavu pro Genomickou Medicínu (IIGM), Candiolo, Itálie, který zároveň působí v Ústavu experimentální medicíny AV ČR v Praze. Jeho hlavním výzkumným tématem je aplikace metod tekuté biopsie a epigenetiky v další charakterizaci kolorektálního nádoru.

Claire Palles z Oddělení genetiky a genomiky, Institute of Cancer and Genomic Sciences, College of Medical and Dental Science, University of Birmingham, Spojené království. Vedoucí osobnost ve výzkumu kolorektálního nádoru. Objevila klíčové kontrolní čtení enzymu polymerázy v kolorektální karcinogenezi.

Ondřej Slabý z Oddělení biologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Česká republika. Významný, světově uznávaný protagonista výzkumu nekódujících RNA molekul v karcinogenezi.

Konference se konala pod záštitou projektu „ERA Chair“ Chaperon (ERA Chair Position for Excellent Research in Oncology), jehož nositelem je Lékařská fakulta UK v Plzni. Hlavní myšlenkou projektů „ERA Chair“ je přivést na univerzity a výzkumné instituce vynikající vědce a tím i světovou úroveň know-how ve výzkumu. Působení těchto projektů probíhá ve dvou rovinách – přítomnost špičkového výzkumníka na pozici „ERA Chair“ jednak umožňuje přilákat, udržet a zvýšit kvalitu lidských zdrojů a jednak provést v instituci strukturální změny nezbytné k dosažení excelence. Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy byla v roce 2019 jedním z pouhých čtyř úspěšných žadatelů v ČR o tento grant ve výzvě Horizont 2020. V navazující výzvě Horizont Europe získala ČR pět grantů, celkově tedy je v republice 9 těchto prestižních pozic.

Během projektu Chaperon výzkumný tým profesora Hemminkiho publikoval již více než 80 vědeckých článků. K nejvýznamnějším výstupům, které se zabývají i jinými malignitami než byly hlavním tématem zmiňované konference, patří dvě studie zaměřené na hepatocelulární karcinom. Tyto studie odhalily souvislosti mezi průběhem tohoto onemocnění a infiltrací imunitních buněk do nádoru a jeho okolí, spolu s genetickými mutacemi nádorových buněk. Tato zjištění mohou přispět k vývoji nových přístupů k léčbě tohoto typu rakoviny.

Rádi bychom touto cestou rádi poděkovali i za perfektní přípravu a zajištění kongresu také Jitce Horákové, Petrovi Hoškovi, Barboře Černíková, Lence Kuberkové a Petře Havlíčkové.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde. 

Prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Chirurgická klinika LF a FN Plzeň

člen výzkumného týmu Chaperon

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet