Laboratoř nádorové biologie a imunoterapie

Novinky

Publikační činnost

Publikace v aplikaci OBD

O nás

Nádorová onemocnění je celosvětově jedna z nejčastějších příčin úmrtí. Podrobné studie v oblasti onkologie přinesly během posledního desetiletí nové možnosti léčby, jako jsou specifické molekulární inhibitory a imunoterapie, pozitivně ovlivňující výsledky pacientů. Navzdory tomuto skvělému pokroku, stále umírá vysoké procento pacientů přímo v důsledku onkologického onemocnění. Pro dosažení lepších výsledků v přežití pacientů jsou proto nové biomarkery a terapie stále hledány.

Laboratoř nádorové biologie a imunoterapie studuje maligní onemocnění, zejména hematologické malignity k identifikaci potencionálních biomarkerů pro zlepšení jejich detekce, predikce a prognózy, identifikování procesů a interakcí, které mohou pomoci k rozvoji, či zlepšení imunoterapie u těchto onemocnění.

 

Zaměřujeme se na:

 • Rozvoj a testování imunoterapií, zejména pro hematologické malignity
 • Studium nádorového mikro-prostředí se zaměřením na imunitní buňky a mezenchymální kmenové buňky
 • Single cell analýzy nádorových a imunitních buněk u hematologických malignit
 • Tekuté biopsie se zaměřením na cell-free RNA v plazmě

 

Naše metody:

 • Zpracování biologických vzorků (kryokonzervace mononukleárních buněk, RNA/DNA izolace a utváření sbírek sér/plazmy)
 • Analýzy exprese (qPCR a hmotnostní spektrometrie)
 • Sekvenování – Sanger, NGS
 • Imunofenotypizace – průtoková cytometrie, imunochemie
 • Kultivace buněčných linií i primárních buněk

 

Používané přístroje:

 • Sekvenování nové generace (MiSeq)
 • Sangerova metoda sekvenování (3500 Genetic Analyzer)
 • qPCR (LightCycler 96 System, CFX96 Touch Real-Time PCR Detection System)
 • Průtoková cytometrie (BD FACSAria Fusion)
 • Mikroskopie (Olympus IX83 with Yokogawa CSU-W1 confocal head)
 • Zobrazování živých buněk (Incucyte Live-Cell Analysis System)
 • Microarrays – analýza čipů (SureScan Microarray Scanner)
 • Hmotnostní spektrometrie

 

Mezinárodní spolupráce:

 • Prof. Peter Kuhn - USC Michelson Center for Convergent Bioscience, Los Angeles, CA
 • Dr. Valentina Caputo - School of Applied Sciences, London South Bank University, UK
 • Assoc. professor Iros Barozzi - Institute of Cancer Research, Medical University of Vienna, UK
 • Assoc. professor Aleksander Jankowski - Institute of Informatics, University of Warsaw, Poland

 

Domácí spolupráce:

 • Hematologicko-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň
 • Nové technologie pro informační společnost (NTIS), Západočeská univerzita v Plzni
 • Český národní registr dárců dřeně, Plzeň
 • I. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň
 • SOTIO a.s., Praha

Příbuzná výzkumná témata

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum
alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

Členové

 • Mgr. Monika Holubová, Ph.D. – vedoucí laboratoře (imunoterapie, průtoková cytometrie)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 377 104 645
 • MUDr. Miroslava Čedíková, Ph.D. – post-doc. (supervizor pre-graduálních studentů, imunoterapie)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 377 593 320
 • Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D. – senior researcher (sekvenování, tekuté biopsie)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 377 593 845
 • Mgr. Pavel Pitule, Ph.D. – post-doc. (qPCR, alternativní sestřih)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 377 593 845
 • Assoc. professor Antonia Rotolo – consultant (supervisor for immunotherapy)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Mgr. Jana Skálová – laboratorní asistent (laboratorní management, buněčné kultury)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 377 593 842

PhD studenti

 • MUDr. Tereza Dekojová
  „I study NK cells and iNKTs in multiple myeloma. I characterize these cells by broad immunophenotyping in patients, monitor them after treatment and compare them with healthy donors. I also evaluate the autologous graft composition and its role in autologous transplantation outcome.“
 • MUDr. Lenka Hejretová
  „I focus on cellular immunotherapy of GvHD after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. I am looking for the most effective application and manufacturing protocols of MSC in GVHD treatment. Specifically, I focused on comparing immunomodulatory potential between pooled and single donor MSCs product.Further, I investigate invariant NKT lymphocytes, their reconstitution after aloHSCT and their potential for the production of autologous cell products.“
 • MUDr. Tomáš Kříž
  Mým hlavním zaměřením je studium iNKT buněk v rámci jejich imunorekonstituce po trasplantaci hematopoetických kmenových buněk u pacientů s hematologickými malignitami a jejich potenciál v prevenci/léčbě nemoci štěpu proti hostiteli. Obecněji mě velmi zajímá role iNKT buněk u hematologických malignit a jejich potenciál v rámci imunoterapie těchto chorob.
 • Mgr. Robin Klieber
  „I focus on the research of free circulating long RNAs from the plasma of patients with non-Hodgkin's lymphomas using next-generation sequencing. The aim is to find new markers for the monitoring of tumor behaviour. I am also interested in single-cell transcriptomics and extracellular vesicles from plasma and conditioned culture media.“
 • Mgr. Diana Macečková
  „My research is concerned with epigenetic changes in acute myeloid leukemia, with special focus to alternative splicing. My work is to monitor changes of splice variants during treatment and to evaluate their potential role in chemoresitance using shRNA. The aim is to improve the knowledge about the mechanisms of chemoresistance and to detect new possible targets for specific treatment.“
 • Mgr. Alena Machuldová
  „Zabývám se vztahem mezi stavem pacientů s akutní myeloidní leukémií po alogenní transplantaci kostní dřeně a polymorfismy receptorů NK buněk (KIR, NKG2D) a jejich ligandů (MICA, MICB). Moje práce tak kombinuje klinická data s molekulární genetikou těchto pacientů. Znalost dalších parametrů by mohla v budoucnu hrát roli při výběru dárce kostní dřeně i při volbě léčby těchto pacientů.“
 • Mgr. Eliška Jandová
  „Můj výzkum se specializuje na regulaci genové exprese imunoterapeutických cílů u hematologických malignit. Hlavním záměrem je popsat, jak je exprese u vybraných terapeutických cílů regulovaná a následně otestovat molekuly, které by expresi těchto cílů mohly ovlinit tak, aby cíle, které jsou inhibovány vlivem tlaku terapie, byly znovu exprimovány.“

Externí pracovníci

 • doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
 • Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D.

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet