Ocenění Karolíny Šeborové z týmu Laboratoře farmakogenomiky

Mgr. Karolína Šeborová Ph.D. patří mezi nadějné vědkyně působící na Biomedicínském Centru LF UK v Plzni.

Jako absolventka PřF UK v Praze začínala svoji vědeckou dráhu na Ústavu hematologie a krevní transfuze, odkud se přesunula na doktorské studium na Odd. Toxikogenomiky SZÚ v Praze a od roku 2018 působí rovněž na LF UK v Plzni. Zásadní zkušenosti získala během svého studijního programu ve spolupráci SZÚ v Praze, LF UK v Plzni a zejména pak v průběhu zahraniční stáže na jednom ze špičkových pracovišť zabývajících se genetickým profilováním onkologických pacientů (Institute for Cancer Research, Norwegian Radium Hospital, Oslo, Norsko). I díky této zahraniční zkušenosti mohla Dr. Šeborová výsledky své disertační práce opřít o řadu publikací ve vysoko impaktovaných zahraničních časopisech obvykle v prvním kvartilu oboru. Během svého doktorského programu Dr. Šeborová úspěšně řešila projekt GAUK a je také nositelkou celé řady ocenění např. za nejlepší přednášku na 59. SVK LFP UK v Plzni. Dále obsadila 1.místo v soutěži mladých badatelů SZÚ v Praze či 4.místo v kategorii disertačních prací v soutěži Wernera von Siemense v roce 2022. Koncem roku 2023 byla Dr. Šeborové udělena Cena Josefa Hlávky za její disertační práci a dosavadní vědecké působení. Dr. Šeborové přejeme v jejím vědeckém působení mnoho dalších pracovních úspěchů.

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet