Dokončení projektu UNCE - ,,Centrum klinické a experimentální jaterní chirurgie“

Dne 30. 10. 2023 se uskutečnilo poslední setkání týmu UNCE/MED/006 (Univerzitní centrum excelence).

Po tomto šestiletém období jsme nesmírně hrdí na to, že můžeme oznámit konečné číslo dosažených publikací v mnoha výzkumných disciplínách napříč medicínskými obory, kterých by jistě nebylo možné dosáhnout bez podpory tohoto grantu, který umožnil úzkou a plodnou spolupráci mezi Univerzitou Karlovou, Akademií věd ČR a Západočeskou univerzitou na úrovni mnoha týmů, laboratoří i jednotlivých výzkumníků. Spolupráce na této úrovni, podpořená finančními prostředky UNCE, umožnila dostatečnou volnost při plánování výzkumných kroků v delším časovém horizontu s větším výhledem. Výsledky hovoří samy za sebe: v rámci UNCE bylo publikováno 156 vědeckých prací, 115 prací v časopisech s impakt faktorem s celkovým součtem IF 568,40 a z těchto publikací dokonce 46 v Q1.

V průběhu řešení projektu UNCE/MED/006 bylo získáno několik dalších projektů – Horizon 2020 - 856620 – ERA Chair Position for Excellent Research in Oncology; NÚVR - LX22NPO5102 – Národní ústav pro výzkum rakoviny; GAČR – 23-05609S – Objasnění metastatického potenciálu kolorektálního karcinomu pomocí celoexomového sekvenování a profilu imunitních buněk telomer; AZV ČR – NU21-07-00247 – Využití konceptu tekuté biopsie pro charakterizaci mikroRNA a onkogenní KRAS mutace pro stanovení včasné diagnózy a zhodnocení rizika vzniku karcinomu pankreatu; AZV ČR – NU20J-08-00009 – Prevence střevního anastomotického leaku a pooperačních adhezí pomocí nanovlákenných biodegradabilních materiálů. Dále bychom rádi zmínili, že členové našeho týmu za toto období získali 3 profesury, 3 habilitace, 5 doktorátů a 1 titul DrSc. Jsme vděčni za tuto příležitost dále se rozvíjet směrem vzhůru dnešním přístupem k vědeckému výzkumu a snad se můžeme do budoucna těšit na ještě větší výzvy na vědeckém poli.

Děkujeme všem, kteří se na procesu podíleli, zejména těm, kteří stáli za návrhem původního projektu a jeho aktuálním směřováním: prof. MUDr. Vladislavovi Třeškovi, DrSc., prof. MUDr. Zbyňkovi Tonarovi, PhD., doc. RNDr. Pavlovi Součkovi, CSc., MUDr. Pavlovi Vodičkovi, CSc., DrSc., prof. MUDr. Ondřejovi Daumovi, Ph.D., doc. MUDr. Hynkovi Mírkovi, Ph.D. a doc. RNDr. Martinovi Peštovi, Ph.D.

Věříme, že výsledky a zkušenosti získané v rámci řešení tohoto projektu mohou všem účastníkům pomoci v jejich budoucím profesním životě!

Setkání řešitelů UNCE 2018 - Javorná

 

Setkání řešitelů UNCE 2022 – Biomedicínské centrum

Za celý tým

Václav Liška

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet