Multiomická studie mapuje oxysterolovou signalizaci v karcinomu prsu

Studium rolí oxysterolů v nádorových onemocněních je jedním z dlouhodobých zájmů Laboratoře farmakogenomiky. Oxysteroly jsou oxidované deriváty cholesterolu, které ovlivňují mnoho zásadních signalizačních drah a v nádorových buňkách jsou stále častěji studovány díky svému potenciálu jako modulátorů hormonální signalizace, biomarkerů, či léčiv.

Nejnovějším příspěvkem posunujícím poznání v této oblasti je studie s názvem “Integrative analysis of mRNA and miRNA expression profiles and somatic variants in oxysterol signaling in early-stage luminal breast cancer”, nedávno publikovaná v časopise Molecular Oncology (Wiley, IF=6.6, Q1). Studie propojuje data o expresi a somatické mutovanosti 113 genů, u nichž je prokázaná nebo předpokládaná možnost jejich interakce s oxysteroly, s daty o expresi celého miRNA transkriptomu a mapuje jak jejich vzájemnou provázanost, tak vliv na prognózu onemocnění a jiné klinické faktory.

Holý P.; Brynychová V.; Šeborová K.; Haničinec V.; Koževnikovová R.; Trnková M.; Vrána D.; Gatěk J.; Kopečková K.; Mrhalová M.; Souček P.: Integrative analysis of mRNA and miRNA expression profiles and somatic variants in oxysterol signaling in early-stage luminal breast cancer. Mol Oncol. 2023 Jul 25. doi: 10.1002/1878-0261.13495.

 

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet