Aktuality archiv

Tento týden vyšel v žurnálu Advanced Science (IF 17.521, Q1, Decil 1) článek, který vzešel ze spolupráce naší laboratoře s výzkumným týmem z ETH Zürich pod vedením prof. Inge Herrmann.

Číst dál... Aktualizováno

Dear Chaperon subscribers,

we have new information for you from the Chaperon project!

Číst dál... Aktualizováno

Dear Chaperon subscribers,

we have new information for you from the Chaperon project!

Číst dál... Aktualizováno

Pracovníci laboratoří Farmakogenomiky a Nádorové léčby a regenerace tkáně jsou spoluautory experimentálního článku v časopisu Microbiome (D1 v oboru Mikrobiologie), ve kterém popisují výsledky osmileté spolupráce s týmem prof. Juliana Marchesi z Imperial College v Londýně a dalšími kolegy ze špičkových laboratoří ve Velké Británii a Irsku.

Číst dál... Aktualizováno

Ve dnech 12. až 14. května 2023 se již po dvanácté uskutečnilo pravidelné setkání spolupracujících výzkumných týmů nejen naší lékařské fakulty, ale i odborníků z Ústavu experimentální medicíny AV ČR a Státního zdravotního ústavu. 

Číst dál... Aktualizováno

Dear Chaperon subscribers,

we have new information for you from the Chaperon project!

Číst dál... Aktualizováno

Dear Chaperon subscribers,

we have new information for you from the Chaperon project!

Číst dál... Aktualizováno

Time and place: 22nd of March, 2023, 3:00 p.m., Seminar Room, Biomedical Center, Faculty of Medicine in Pilsen, the Charles University

The event is geared towards PhD students as an opportunity to practice their scientific presentation skills in an informal setting, however anybody who wishes to join should feel welcome - with even less formal socializing after the event being anticipated.

You can register here.

Číst dál... Aktualizováno

U příležitosti oslav Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě, který připadá na 11. února, se naše univerzita rozhodla věnovat článek vybraným zahraničním ženám, které na naší univerzitě provádějí výzkum. Článek pojednává o důvodech, proč se rozhodly věnovat výzkumu obecně a proč právě na naší univerzitě. Článek naleznete zde.

Další součástí těchto oslav je akce, která se bude konat 8. března v Praze. Večer bude zahájen promítáním dokumentárního filmu "Picture a Scientist", po kterém bude následovat panelová diskuse zúčastněných zahraničních vědkyň o jejich zkušenostech s prací na Univerzitě Karlově. Mezi vybranými zahraničními ženami budou i dvě doktorandky, které se věnují vědě v Biomedicínském centru a získaly dva prestižní granty v rámci programu START naší univerzity. Na konferenci vystoupí ing. Maria Stefania Massaro z Laboratoře léčby rakoviny a regenerace tkání a Annu Kala, M.Sc. z Laboratoře experimentální neurofyziologie získaly každá v roce 2021 finanční prostředky ve výši 2,3 milionu korun, aby mohly vést tým dalších doktorandů. Ing Massaro pracuje v oboru Experimentální chirurgie se zaměřením na decelularizaci prasečích tkání a in vitro repopulaci buňkami v bioreaktorech. Dr. Kala pracuje v oboru Experimentální neurofyziologie a studuje mechanismy podílející se na paměti v době spánku a vliv sepse. Více informací o této akci naleznete zde.

 

Číst dál... Aktualizováno

Biomedical Center, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, is seeking students for the following Ph.D. study topics in the doctoral study programme of Experimental Surgery:

Číst dál... Aktualizováno

Pracovníkům Laboratoře farmakogenomiky BC a Ústavu biologie LFP vychází na začátku nového roku bioinformatický článek v časopise Frontiers in Genetics (Q1 v kategorii Genetics & Heredity). Práce pojatá jako pilotní studie blíže charakterizuje umístění nejdelšího intronu v rámci sekvence lidských protein-kódujících genů. Je zpřesněna dosud známá obecná informace, že nejdelším intronem bývá u eukaryotních organismů první intron, případně některý z intronů na začátku genu. Dle naší práce je takových genů v lidském genomu přibližně 60 %. Práce se dále věnuje právě genům, u kterých je nejdelší intron lokalizován až ve druhé či třetí třetině genu. Pomocí gene set enrichment analýzy se podařilo prokázat, že u některých genů existuje významný vztah mezi umístěním nejdelšího intronu a jejich biologickou funkcí. Z genů významných pro studium karcinogeneze patří mezi takové geny např. geny pro DNA repair. Práce naznačuje i možný vliv pozice nejdelšího intronu na tkáňově specifickou hladinu genové exprese. Tomuto nově formulovanému tématu se laboratoř bude dále věnovat a hledat i jeho konkrétnější napojení na další témata klinického výzkumu probíhajícího v laboratoři se směřováním k precisní onkologii.

Článek je volně k dispozici dalším výzkumníkům na adrese: Frontiers | The position of the longest intron is related to biological functions in some human genes (frontiersin.org)

Číst dál... Aktualizováno

V rámci projektu Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkání byl spolu s výzkumným týmem z ETH Zürich pod vedením prof. Inge Hermann publikován článek Modular stimuli-responsive hydrogel sealants for early gastrointestinal leak detection and containment v žurnálu Nature Communications (IF 14.92, Q1).

Číst dál... Aktualizováno

Ve čtvrtek 1.12.2022 odpoledne se v Biomedicínském centru setkalo 43 vědeckých pracovníků  z laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně, laboratoře farmakogenomiky, laboratoře translační genomiky nádorových onemocnění a laboratoře kvantitativní histologie, aby si vyslechli 6 odborných příspěvků v rámci řešení projektu UNCE/MED/006: Centrum klinické a experimentální jaterní chirurgie. Následně proběhla podnětná mezioborová odborná diskuze a zasedání koordinačních pracovních skupin projektu – vyhodnocení dosavadního průběhu, plán další činnosti na rok 2023. Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout zde

Číst dál... Aktualizováno

Členky Laboratoře Farmakogenomiky (K. Šeborová, A. Spálenková a R. Václavíková) na podzim tohoto roku navštívily spolupracující laboratoř prof. Ojimi z Institute of Chemical Biology and Drug Discovery (Stony Brook University).

Číst dál... Aktualizováno

Pracovníci z Laboratoře farmakogenomiky právě publikovali experimentální článek v časopise Life Science Alliance (Q1 v oboru Biologie). Jedná se o dosud nejpodrobnější popis rozdílů v genetickém profilu pacientek s epitheliálním ovariálním karcinomem, rozdělených podle citlivosti vůči adjuvantní onkologické léčbě.

Číst dál... Aktualizováno

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet