Aktuality archiv

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for filling a job: Head of Laboratory of Tumor Biology in the Biomedical Center, starting January 2019
Číst dál... Aktualizováno

Čtyři pracovníci LF UK v Plzni z nichž tři pracují v Biomedicínském centru se 5.–9. září 2018 zúčastnili závěrečné mezinárodní konference (Multiplier Event) a koordinační schůzky řešitelů (5th Transnational Meeting) projektu Erasmus+ MedTrain3DModsim zaměřeného na podporu pregraduální a postgraduální výuky pomocí 3D modelů anatomických struktur realizovaných formou 3D tisku, virtuální reality a augmented reality.

Číst dál... Aktualizováno

Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, invites you to the seminar of the visiting professor of Charles University Dr. Václav Větvička, Ph.D. University of Louisville, Department of Pathology Louisville, Kentucky, USA.

Date: September 24th, 2018, 10:00–11:30. Venue: Biomedical center, Alej Svobody 76, Plzeň; seminar room, 1st floor

Číst dál... Aktualizováno

Na 3. ročníku soutěže o Ocenění publikace v časopise s nejvyšším IF za rok 2017 vyhlášené Purkyňovým nadačním fondem získala vedoucí Laboratoře buněčné regenerativní medicíny Biomedicínského centra Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D. a Ing. Anna Stunová třetí místo v teoretických oborech za práci Stunova A, Vistejnova L. Dermal fibroblasts – A heterogeneous population with regulatory function in wound healing.

Číst dál... Aktualizováno

Biomedicínské Centrum Lékařské Fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni, Urogynekologickou společností České republiky a mezinárodní odbornou skupinou PEERS a společnostmi Johnson & Johnson a RADIX CZ Vás srdečně zvou na odborný praktický workshop s mezinárodní účastí pořádaný dne 24.-25. května 2019 od 8:30 v prostorách Biomedicínského centra a Gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské Fakulty a Fakultní nemocnice v Plzni, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň.

Číst dál... Aktualizováno

Ve dnech 25. až 27. května 2018 proběhlo v příjemném prostředí skautské chaty na Javorné odborné setkání Přínos farmakogenomiky v diagnostice a léčbě generalizovaného kolorektálního karcinomu IX.

Číst dál... Aktualizováno

Výbor české chirurgické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně udělil dne 19. dubna 2018 doc. MUDr. Václavu Liškovi, Ph.D. Maydlovu cenu za rok 2016 za vědeckou publikaci Experimental Surgery vydanou v nakladatelství Nava v roce 2016.

Číst dál... Aktualizováno

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Post-dok výzkumný pracovník – Laboratoř reprodukční medicíny Biomedicínského centra – s nástupem – září 2018 (pracovní doba 40 hod. týdně).

Číst dál... Aktualizováno

V pátek 6. 4. 2018 ve 14:30 se uskutečnila v Modré posluchárně UniMeC Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni přednáška prof. Vessely N. Kristensen pod názvem: Integrated Omics Analysis of Breast Cancer. Po přednášce prof. Kristensen převzala jmenování hostující profesorkou Karlovy Univerzity.

Číst dál... Aktualizováno

Department of Hemato-Oncology, University Hospital Pilsen and Biomedical Center, Faculty of Medicine in Pilsen presents on May 3, 2018 from 13:00 at Seminar room (SO 01. 2.21), Biomedical Center, alej Svobody 1655/76, Plzeň 323 00 lectures from leading scientist from Imperial College London.

Číst dál... Aktualizováno

Srdečně zveme na přednášku prof. Vessela N. Kristensen z Department of Clinical Molecular Biology (EpiGen), Institute for Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norsko, která se koná 6. dubna 2018 od 14:30 v Modré posluchárně (UniMeC), alej Svobody 79, Plzeň.

Číst dál... Aktualizováno

Laboratoř farmakogenomiky si připsala další velký úspěch. Doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. se stal členem týmu, který v prestižním časopise Nature Communications publikoval 26. 2. 2018 multicentrickou studii zaměřenou na genomickou analýzu nádorů pankreatu pod názvem »Genome-wide meta-analysis identifies five new susceptibility loci for pancreatic cancer«.

Číst dál... Aktualizováno

Univerzita Karlova podporuje autory a autorské týmy učebnic Cenou Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku. Tato cena je udělována v oborech společenských a humanitních, lékařsko-farmaceutických a přírodních a matematicko-fyzikálních. Cena je nazvána po dlouholetém řediteli univerzitního Nakladatelství Karolinum.

Číst dál... Aktualizováno

Na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic byly 16. listopadu 2017 předány ceny Josefa Hlávky určené talentovaným studentům, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.

Číst dál... Aktualizováno

Na konci listopadu hostilo Biomedicínské centrum další ročník volitelného předmětu „Chirurgické šití“ pořádaného ve spolupráci s Chirurgickou klinikou FN.

Číst dál... Aktualizováno

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet