Nový manažer Biomedicínského centra

Od 1. 11. 2014 je manažerem Biomedicínského centra jmenován doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., dosavadní vědec pracující v experimentální laboratoři intenzivní medicíny v týmu prof. MUDr. Martina Matějoviče, Ph.D.

Jaroslav Hrabák vystudoval Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity v oboru Biomechanika a lékařské inženýrství, kterou úspěšně ukončil v roce 2004 (Ing.). Následně pokračoval v doktorském studiu lékařské mikrobiologie na Lékařské fakultě UK v Plzni, které absolvoval v roce 2007 (Ph.D.). V roce 2014 byl po úspěšném habilitačním řízení na 1. lékařské fakultě UK jmenován docentem pro obor lékařská mikrobiologie. Od roku 2005 se zabývá rezistencí bakterií na antibiotika, především gramnegativních bakterií na -laktamy. Od roku 2010 rozšířil svůj vědecký zájem o nové aplikace hmotnostní spektrometrie v klinicko-mikrobiologické diagnostice. Do současné doby je autorem/spoluautorem 25 publikací v časopisech s IF (nejvyšší IF 17,313), jednoho národního patentu a mnoha metodických článků určených pro diagnostické mikrobiologické laboratoře. V roce 2012 se podílel na vytvoření doporučeného postupu Ministerstva zdravotnictví ČR pro omezení šíření enterobakterií produkujících karbapenemázy. Je vedoucím výzkumné skupiny, která se na Ústavu mikrobiologie LF UK v Plzni zabývá problematikou antibiotické rezistence. Zároveň na LF UK v Plzni přednáší mikrobiologii v české i anglické paralelce. Každoročně přednáší i na 1. lékařské fakultě UK v rámci magisterského studia i dalšího vzdělávání. Dosud byl hlavním řešitelem tří grantových projektů. Ke dni 1.11.2014 byl jmenován manažerem Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni.

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet