Slavnostní otevření Biomedicínského centra

Po dvouleté výstavbě fakultního minikampusu a po letním stěhování proběhlo v pátek 17. října 2014 za účasti významných hostů slavnostní otevření nových budov. Kampus, stojící v těsném sousedství areálu Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíně, zahrnuje budovu teoretických ústavů, určenou převážně pro výuku studentů, a Biomedicínské centrum – ústav zaměřený na výzkum a vývoj.

Do nových a moderních výukových prostor se přestěhovalo pět z dvaceti teoretických ústavů fakulty (biofyzika, biologie, farmakologie a toxikologie, fyziologie a patologická fyziologie). Po mnoha letech, kdy fakulta sídlila ve starých a mnohdy nevyhovujících prostorách, je to první významný posun v kvalitě přístrojového vybavení i prostředí pro akademické pracovníky a pro studenty.

Druhou součástí nového areálu Lékařské fakulty v Plzni je Biomedicínské centrum. Na rozdíl od jiných ústavů fakulty se bude věnovat výhradně výzkumu a vývoji, a to v oblasti náhrady a regenerace orgánů. Navazuje tak na úspěšné výzkumné programy naší fakulty z předchozích let. Výzkumné týmy centra pracovaly již po dobu jeho výstavby ve stávajících prostorách, nyní začnou využívat zázemí vysoce specializovaných laboratoří, experimentálních operačních sálů a dalších pracovišť.

„Věřím tomu, že spolupráce mezi univerzitou a nemocnicí bude úspěšná a dočkáme se nových poznatků v biomedicíně. A věřím též, že se brzo setkáme u výstavby 2. etapy, aby se lékařská fakulta v Plzni dočkala ještě důstojnějšího prostředí pro vědu, výzkum i studium. Nepochybně si to zaslouží“, uvedl při slavnostním otevření rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., zavzpomínal na počátek stavby a vyjádřil naději, že se podaří úspěšně realizovat veškeré záměry a požadavky smluvního výzkumu na komercionalizaci výsledků. „Přestože ve zdravotnictví a vysokém školství nemá v ČR komercionalizace velkou tradici, raduji se z toho, že v poslední době jsme získali významnou posilu našeho vědeckého týmu MUDr. Karla Ježka. Zároveň byl v těchto dnech udělen patent mikrobiologovi doc. Ing. Jaroslavu Hrabákovi, Ph.D., a to za výsledky v oblasti rezistence mikrobů vůči antibiotikům.“

Hlavním aplikačním pracovištěm a nejbližším partnerem fakulty je Fakultní nemocnice Plzeň. Její ředitel, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., při otevření fakultního kampusu uvedl, že centrum UniMec vyznaným způsobem navýší kvalitu základního výzkumu nejen na západě Čech. „Díky úzké spolupráci výzkumného centra s naší nemocnicí budou mít prospěch z výsledků výzkumu i naši pacienti.“

Biomedicínské centrum je jediným pracovištěm v regionu, zaměřeným primárně na biomedicínský výzkum. Věnuje se jak bádání na základní úrovni, které přináší poznatky o základech a příčinách jevů, tak aplikovanému výzkumu, který vede k využití výsledků vědeckého bádání v praxi. Příkladem základního výzkumu v centru je Laboratoř experimentální neurofyziologie, která se věnuje výzkumu mozku, především paměti, a kterou vede MUDr. Karel Ježek, Ph.D. Kolega Ježek ještě donedávna působil na Kavliho institutu systémové neurovědy, součásti univerzity v Trondheimu, v němž působí May-Britt a Edvard Moserovi. Ti se věnují výzkumu mozku a získali letos Nobelovu cenu za lékařství. Doktor Ježek v jejich týmu strávil celkem sedm let a nadále s nimi spolupracuje.

Aplikovaný výzkum prováděný v Biomedicínském centru je v souladu s celkovým zaměřením centra orientován tak, aby jeho výsledky mohly mimo jiné přispět ke zvýšení úspěšnosti a rozšíření možností transplantace ledvin, k optimalizaci dialyzační léčby nebo k identifikaci biomarkerů orgánových poškození. Pracuje se zde také na zdokonalení techniky umělého oplodnění nebo na vývoji a zdokonalení metod pro práci s kmenovými buňkami a jejich využití pro regeneraci srdce nebo jater.

Nová infrastruktura Lékařské fakulty v Plzni byla financována z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a dofinancována z vlastních zdrojů univerzity. Celková dotace na budovu teoretických ústavů činí 161 mil Kč, u Biomedicínského centra jde o 408 mil Kč. Z toho vždy 85% je podíl evropských zdrojů a 15% podíl státního rozpočtu.

Novou budovu teoretických ústavů, sedmipodlažní objekt o ploše cca 5 000 m², využijí při výuce všichni studenti naší fakulty, kterých je okolo 2000. V Biomedicínském centru, které zahrnuje dvě budovy laboratoří a pracoven o celkové ploše více než 4 000 m², bude pracovat kolem 110 výzkumných pracovníků, z nichž přibližně čtvrtinu budou tvořit studenti doktorských programů. Formou SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost) se do výzkumné činnosti centra budou moci zapojit i studenti magisterských programů.

Otevřením nových univerzitních pracovišť se výrazným způsobem zvýšila atraktivita Lékařské fakulty v Plzni jak pro české, tak především pro zahraniční studenty. Ti tvoří na pětinu počtu všech našich studentů a přijíždějí sem studovat nejen z evropských zemí (Portugalsko, Řecko, Švédsko), ale i ze zemí vzdálených (Jordánsko, Saúdská Arábie, Keňa, Nová Guinea).

Fotogalerie

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet