Laboratoř antibiotické resistence a aplikací hmotnostní spektrometrie v mikrobiologii

O nás

Laboratoř antibiotické rezistence a aplikací hmotnostní spektrometrie v mikrobiologii navazuje na dlouhodobě prováděný výzkum rezistence gramnegativních bakterií (Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp.) k β-laktamovým antibiotikům, především cefalosporinům vyšších generací a karbapenemům. Jedním ze dvou hlavních výzkumných směrů jsou epidemiologické studie multirezistentních mikrobů na molekulární úrovni, včetně pokročilých analýz mobilních genetických elementů a celogenomové sekvenace. Dalším výzkumným směrem je vývoj nových metod pro studium mechanizmů antibiotické rezistence pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie a Ramanovy spektroskopie. Pracovníci laboratoře vyvinuli a jako první na světě publikovali přímou metodu detekce karbapenemáz za použití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie. Jsou rovněž autory patentu pro detekci beta-laktamáz.

Související výzkumná témata

Kontakt

Biomedicínské centrum
alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

Členové

 • prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. – vedoucí laboratoře
 • MUDr. Jana Amlerová
 • MUDr. Tamara Bergerová
 • Dr. Ibrahim Bitar, Ph.D.
 • RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.
 • MDDr. Miroslava Chalupová
 • Mgr. Kateřina Chudějová
 • Mgr. Vladislav Jakubů
 • MUDr. Helena Janouškovcová
 • Dana Králová, DiS.
 • Bc. Lucie Kraftová
 • Dr. Constantinos Papagiannitsis, Ph.D.
 • Ing. Veronika Pašková
 • MUDr. Anna Skálová
 • MUDr. Radka Walková
 • doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

Nabídka spolupráce

 • Sekvenace DNA, včetně celogenomové sekvenace a metagenomických analýz
 • Stanovení neznámých bakteriálních a mykotických patogenů v klinických vzorcích pomocí molekulárně-mikrobiologických metod (sekvenace genů pro 16S rRNA)
 • Identifikace bakterií sekvenačními metodami
 • Typizace gramnegativních bakterií pro epidemiologické účely
 • Detekce mechanizmů rezistence u gramnegativních bakterií (β-laktamázy, rezistence k fluorochinolonům, rezistence k aminoglykosidům, rezistence ke kolistinu)
 • Aplikace hmotnostní spektrometrie v mikrobiologii
 • Aplikace Ramanovy spektroskopie v mikrobiologii

Publikace a patenty

Novinky

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet