Výsledky studie laboratoře T. Reischiga publikovány v prestižním časopise

Autoři výzkumné laboratoře „Transplantace ledvin a náhrady funkce ledvin“ publikovali v prestižním nefrologickém časopise Clinical Journal of the American Society of Nephrology roční výsledky randomizované klinické studie, která porovnávala účinnost antivirotik (valganciclovir a valacyclovir) v profylaxi cytomegalovirové infekce u pacientů po transplantaci ledviny. Přestože byl efekt obou antivirotik v prevenci cytomegalovirové virémie srovnatelný, byla léčba valganciclovirem spojená s významnou redukcí výskytu akutní rejekce štěpu. Spolu s pozorováním zvýšené reaktivace polyomavirů a předchozími in-vitro analýzami vlivu valgancicloviru na lymfocytární funkce od stejné autorské skupiny (Reischig T et al. Antivir Ther 2011) podporují tyto dosud unikátní výsledky klinicky relevantní imunosupresivní vlastnosti valgancicloviru.

Reischig T, Kacer M, Jindra P, Hes O, Lysak D, Bouda M. Randomized trial of valganciclovir versus valacyclovir prophylaxis for prevention of cytomegalovirus in renal transplantation. Clin J Am Soc Nephrol 2015, 15(2):294-304.

Contact

Charles University
Faculty of Medicine in Pilsen
Biomedical Center

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login

Log in to your account or Create an account