Publikace Laboratoře Farmakogenomiky: „The Role of TRIP6, ABCC3 and CPS1 Expression in Resistance of Ovarian Cancer to Taxanes“

Členové Laboratoře Farmakogenomiky (K. Šeborová, A. Spálenková, K. Koucká, P. Holý, M. Ehrlichová, P. Souček a R. Václavíková) ve spolupráci s kolegy ze 3LF UK, 2LF UK, FNKV a Stony Brook University v New Yorku nedávno publikovali originální práci v časopise International Journal of Molecular Medicine (IF 5.9, Q1 in Biochemistry & Molecular Biology).

V této originální práci shrnujeme dosavadní výsledky výzkumu tří vybraných molekul – ABCC3, TRIP6 a CPS1 a jejich roli v rezistenci ke konvenčně používané chemoterapii – taxanům u ovariálního karcinomu. Vybrané molekuly byly studovány na úrovni in vitro, in vivo a taktéž na vzorcích nádorové tkáně od pacientek s karcinomem ovarií. Součástí studie také bylo sledování vlivu nových experimentálních taxanů, tzv. SB-T taxanů na tyto molekuly. Nejzajímavější se ukázal – CPS1 gen, pro který jsme pozorovali signifikantní snížení exprese u rezistentních linií karcinomu ovarií po podání nových experimentální SB-T taxanů s paklitaxelem a též v in vivo myším modelu karcinomu ovarií. Analýza pacientských vzorků ukázala vztah vysoké exprese CPS1 se špatnou prognózou pro pacientky. Zajímavé taktéž bylo objevení ztráty exprese ABCC3 po léčbě taxany u pacientek s ovariálním karcinomem.

Šeborová K.; Spálenková A.; Koucká K.; Holý P.; Ehrlichová M.; Wang C.; Ojima I.; Voleska I.; Daniel P.; Balušíková K.; Jelínek M.; Kovář J.; Rob L.; Hruda M.; Mrhalová M.; Souček P.; Václavíková R.: The Role of TRIP6, ABCC3 and CPS1 Expression in Resistance of Ovarian Cancer to Taxanes. Int. J. Mol. Sci.202223(1), 73; doi: 10.3390/ijms23010073.

Mgr. Šeborová Karolína

Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet