Nový model mikroperfúze jater

Pochopení regenerace jaterního parenchymu, která je dlouhodobým výzkumným tématem Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně, je klíčové pro další rozvoj jaterní chirurgie.

V rámci spolupráce s Katedrou mechaniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity je rozvíjena práce na matematickém modelování jaterní perfúze se zřetelem na mikroanatomické poměry. Dalším vědecko-výzkumným výsledkem, kterého bylo dosaženo, je navržení nové periodické mikroanatomické jednotky - liver representative periodic cell - jako alternativy ke klasickému pojetí vycházejícímu výhradně z histologické struktury jater. Návrh této jednotky se opírá o geometrické charakteristiky struktury jaterního lalůčku v návaznosti na víceškálový model perfúze odvozený pomocí teorie porézního prostředí s tzv. duální porozitou, která representuje kapilární řečiště. Tým pod vedením prof. Ing. Eduarda Rohana, DrSc. publikoval práci v Q1 periodiku PLoS One. Publikace vznikla na základě podpory společného projektu Západočeské univerzity s Lékařskou fakultou v Plzni, univerzity Karlovy, AMTMI: Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280.

Rohan E., Camprová-Turjanicová J., Liška V.: Geometrical model of lobular structure and its importance for the liver perfusion analysis. PLoS One. 2021 Dec 2;16(12):e0260068. doi: 10.1371/journal.pone.0260068.

prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.


Kontakt

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Biomedicínské centrum

alej Svobody 1655/76
323 00 Plzeň – Severní Předměstí

T: +420 377 593 810
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Login

Log in to your account or Vytvořit účet